Indigo shibori top

Indigo shibori top

Regular price $150.00

Indigo shibori long top, size 10